Continguts: 47012

AstraZeneca

AFI:
ástɾazéneka

Empresa farmacèutica.

Ho escrivim tot junt (no Astra Zeneca).

Sigla: AZ.

Continguts: 47012
ésAdir