Continguts: 47514

*ama de casa

Equivalent literal: mestressa de casa.

Com a fórmula neutra, a més de feines de casa (forma més habitual), s'ha estès també tasques de la llar.

La forma tasques domèstiques pot ser ambigua en alguns contextos, ja que es pot confondre amb la feina remunerada de les persones que es dediquen al servei domèstic.

Continguts: 47514
ésAdir