Continguts: 47321

guàrdia / guarda

1. Els termes guàrdia i guarda tenen un significat molt pròxim per designar la persona encarregada de custodiar o vigilar algú o alguna cosa.

La llista d'exemples següent pot ajudar a resoldre els dubtes habituals (en els casos no previstos, fem servir guàrdia per referir-nos als membres dels cossos de seguretat públics):

guàrdia civil
guàrdia urbà
guàrdia municipal

guarda forestal
guarda rural
guarda de caça
guarda de pesca
guarda de refugi
guarda jurat
guarda de seguretat (d'una empresa o d'un particular)
àngel de la guarda
guarda i custòdia

2. Com a "acció de guardar, vigilar, defensar", guàrdia equival a vigilància o defensa.

mantenir la guàrdia
abaixar la guàrdia
estar (o posar-se) en guàrdia

3. També fem servir guàrdia per referir-nos al servei que presten determinades persones o establiments fora de l'horari habitual (especialment durant la nit, els dies festius, etc.).

Metge de guàrdia
Farmàcia de guàrdia
Aquest diumenge treballo: tinc guàrdia

Continguts: 47321
ésAdir