Continguts: 47544

cattle driver

En els westerns, es pot traduir per traginer de bestiar / de ramats i no per conductor de ramats.

Continguts: 47544
ésAdir