Continguts: 47368

bianual

 Ús correcte amb el significat "que té lloc dues vegades l'any".

Les reunions del consell són bianuals: al gener i al juny
= Les reunions del consell són dues vegades l'any: al gener i al juny

 Ús incorrecte en el sentit de biennal.

Continguts: 47368
ésAdir