Continguts: 47018

circumstantial

S'ha d'evitar el literalisme com s'ha fet en aquest exemple:

    We have no eyewitness, so this is all circumstantial
    No tenim testimonis oculars, tot és circumstancial
    No tenim testimonis oculars, tot són suposicions

Termes judicials: solucions adoptades i falsos amics

Continguts: 47018
ésAdir