Continguts: 46968

Conversió de pesos, mesures i monedes

Enllaços d'interès:


En la traducció d'aquests termes es recomanen els criteris següents:

 1. Com a norma general, els pesos i les mesures es convertiran al sistema mètric decimal i els graus Fahrenheit es convertiran a graus centígrads.

  S'evitarà l'exactitud matemàtica quan només es vulgui indicar una aproximació en la vida personal i quotidiana. Així, per exemple, en comptes de traduir literalment Va obrir una porta unes quantes polzades és més adequat parlar de dits o una mica.

  Hi ha algunes excepcions a aquesta norma:
  • En pel·lícules històriques o d'ambient antic caldrà respectar les mesures i els pesos de l'època (lliures, unces, llegües, pams...).
  • En pel·lícules d'ambient rural, encara que siguin actuals, es respectaran certes mesures molt conegudes, com ara acres, iardes, verstes, etc.
  • Les milles nàutiques i els seus submúltiples (cables i braces).
  • Tampoc es convertiran els referents en iardes en el cas d'esports com el beisbol o el futbol americà.

  En el cas de documentals subtitulats es podria desconcertar l'espectador si es fes la conversió perquè les xifres sobreimpreses no coincidirien amb les de la imatge. Així, si l'original anglès parla d'una altura en peus o una distància en iardes, en el subtitulat ho deixarem sense convertir-les. L'aparició en imatge d'indicadors numèrics (velocímetres, termòmetres) quan el diàleg s'hi refereix explícitament també pot desaconsellar la conversió.

  La casuística abundant i diversa que es presenta en les obres de ficció aconsella que aquests criteris s'apliquin de forma flexible valorant en cada cas el que afavoreixi més la comprensió per part de l'espectador.

 2. En la ficció, per coherència amb l'ambient, el nom de la moneda del país on transcorre l'acció es deixarà com a l'original, utilitzant la denominació catalana: lliures, lires, dòlars, francs, corones, xílings (no pas xelins), etc.

  En els documentals es farà la conversió a euros si es tracta d'una informació rellevant per a l'espectador, contemporània i fàcilment comparable a la realitat actual. En el cas de monedes que puguin resultar familiars a la majoria d’espectadors (dòlars, lliures) es pot valorar la possibilitat de no fer la conversió a euros si les característiques del documental fan pensar que és una opció més adequada.

  Remarquem que les fraccions d'euro, oficialment cents, les traduïm per cèntims.

 3. Bitllets de dòlar

 4. El signe $

Doblatge

Continguts: 46968
ésAdir