Continguts: 47351

*homogenització

Equivalent: homogeneïtzació.

Continguts: 47351
ésAdir