Continguts: 46950

horst

AFI:    hórst
Antena:    HÓRST

Germanisme.

Estructura tectònica formada per un o més blocs aixecats respecte dels blocs adjacents.

Hac aspirada.

No s'apostrofa: el horst, de horst.

Plural: horsts.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva).

Continguts: 46950
ésAdir