Continguts: 46950

hosanna

AFI:    ozánna

Exclamació i cant litúrgic d'origen hebreu.

Criteri de pronúncia

Lèxic música

Continguts: 46950
ésAdir