Continguts: 47018

legal

El terme anglès inclou dues accepcions: qüestions referides genèricament a les lleis i qüestions que són conformes a la llei. En canvi, en català legal té només el segon sentit (el de cosa lícita, oposada a il·legal). Per tant el primer s'ha de traduir per jurídic. Així doncs:

legal adviser: assessor jurídic
legal entity: personalitat jurídica
legal procedures: procediments jurídics

Termes judicials: solucions adoptades i falsos amics

Continguts: 47018
ésAdir