Continguts: 47018

People / State / Nation

L'expressió amb què es comencen els judicis (The People/State/Nation/Government versus nom de l'acusat) es tradueix literalment (El Poble, L'Estat, La Nació contra Tal).

Però quan aquests noms apareixen al llarg del judici en expressions com ara The People are ready, com que és una fórmula que fa servir el fiscal com a representant del People/State/Nation/Government, és més adequada la traducció La Fiscalia està preparada.

Termes judicials: solucions adoptades i falsos amics

Continguts: 47018
ésAdir