Continguts: 47018

public nuisance

Danys públics.

El terme anglès s'aplica tant al delicte com al delinqüent.

Termes judicials: solucions adoptades i falsos amics

Continguts: 47018
ésAdir