Continguts: 47321

Consonants finals en l'enllaç de paraules

1. Sensibilitzacions

1.1. amb

1.2. aquest

1.3. quant, sant, cent, vint

1.4. "-r" dels infinitius i "-t" dels gerundis

1.5. Ultracorreccions amb la "t" final

2. Sonoritzacions

2.1. "-s" i "-ç" finals

2.2. "-f" final

2.3. "s" davant "r"

2.4. "s" davant "g", "j"

3. Ensordiments

3.1. "-b", "-d", "-g" finals

3.2. "-v" final

4. Palatitzacions

4.1 "-n" final 

4.2. "-l" final

5. on

Fonètica

Continguts: 47321
ésAdir