Continguts: 47317

com / com a

1. En tots els registres

1.1. Amb funció comparativa, l'adverbi com equival a igual que o de la mateixa manera que:

És alta com la seva germana

1.2. Com a introdueix propietats i equival a en qualitat de o amb caràcter de:

Es va presentar a la reunió com a representant dels treballadors

1.3. Com a es redueix a com davant d'un article o altres determinants:

Es va presentar a la reunió com el representant dels treballadors
Es va presentar a la reunió com un representant dels treballadors

2. En registres informals

2.1. Al costat de com, en registres informals pot aparèixer com a amb funció de quantificador o modificador (equival a prou, força, més aviat, aproximadament, etc.).

Fa com (a) fred (prou, força, més aviat)
N'hi havia com (a) mitja dotzena (aproximadament)

2.2. Al costat de com, en registres informals pot aparèixer com a amb valor comparatiu en sintagmes sense determinant.

Va caure i es va quedar com (a) mort
Lluitaven com (a) llops

Quadre orientatiu per nivell de formalitat: manual d'ús del llibre d'estil.

Més informació: GIEC (19.4.4 i 28.6.1).

com / com que

Adverbis

Continguts: 47317
ésAdir