Continguts: 47321

si (no) hagués... hauria...

En registres informals podem mantenir aquesta estructura sintàctica o optar per l'alternativa si (no) hagués... hagués...:

Formal

 

 

Informal

Si no hagués protestat, l'àrbitre no l'hauria expulsat Si no hagués protestat, l'àrbitre no l'hagués expulsat

 

Quadre orientatiu per nivell de formalitat: manual d'ús del llibre d'estil.

Més informació: GIEC (24.5.5).

Continguts: 47321
ésAdir