Continguts: 47321

haver-hi

1. El verb haver-hi porta el pronom hi incorporat (no es pot elidir).

Ahir hi va haver un altre incendi a l'Empordà

Més informació: GIEC (22.3.2.2).

2. Optem per considerar igualment acceptable, en tots els registres, fer la concordança com no fer-la.

Hi ha dos homes
Hi han dos homes

Si hi hagués més voluntaris, se'n sortirien
Si hi haguessin més voluntaris, se'n sortirien

Més informació: GIEC (21.4e i 21.4.3).

*haver-hi que [+ infinitiu]

El verb

Continguts: 47321
ésAdir