Continguts: 47351

a ple pulmó

Al costat de la locució a plens pulmons.

Cantaven l'himne a ple pulmó

Continguts: 47351
ésAdir