Continguts: 47541

a punta pala

Recollit, entre altres obres, al DSFF.

Lleng. col·loquial.

D'una manera abundosa.

Aquest estiu tenim actuacions a punta pala

Continguts: 47541
ésAdir