Continguts: 47487

desgarbat | desgarbada

Recollit, entre altres obres, al GDLC i al DNV.

Que no té garbo

Continguts: 47487
ésAdir