Continguts: 47514

externalitzar

Traspassar a un proveïdor extern determinats serveis d'una empresa.

Anglès: to outsource.
Castellà: externalizar.
Francès: externaliser.

Continguts: 47514
ésAdir