Continguts: 47351

hit

Anglicisme equivalent a èxit.

Producte, especialment cinematogràfic o musical, de gran ressò popular.

No s'apostrofa: el hit.

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva).

Lèxic música
Lèxic esports

Continguts: 47351
ésAdir