Continguts: 47514

ni-ni

Persona que ni estudia ni treballa.

Invariable en gènere: un ni-ni, una ni-ni.

Plural: invariable com a adjectiu (els joves ni-ni) i variable com a substantiu (dos ni-nis).

Ho escrivim amb guionet (no: nini).

Sense marca tipogràfica (ni cometes ni cursiva).

Continguts: 47514
ésAdir