Continguts: 47507

per igual

Per un igual, igualment, de la mateixa manera.

La nova llei afecta per igual tots els comerciants de la ciutat

igual

Continguts: 47507
ésAdir