Continguts: 47321

Elisió o caiguda de preposicions davant "que"

En registres formals evitem el contacte de les preposicions a, de, en i amb + conjunció que elidint aquestes preposicions. En registres informals podem mantenir aquestes preposicions.

L'elisió o caiguda de preposicions pot donar lloc a construccions forçades o ambigües. En aquests casos, podem intercalar-hi algun element (el fet, la idea, la possibilitat, etc.) o recórrer a construccions alternatives.

Quadre orientatiu per nivell de formalitat: manual d'ús del llibre d'estil.

Formal

 

Informal

que a / de / en / amb + que
Tenia dret que li paguessin una pensió Tenia dret a que li paguessin una pensió
Abans que s'acabi el mes Abans de que s'acabi el mes
Confia que vindran Confia en que vindran
Els va amenaçar que els expulsaria
Els va amenaçar amb l'expulsió 
Els va amenaçar amb que els expulsaria
L'advocada es basa en el fet que és menor d'edat L'advocada es basa en que és menor d'edat
Insisteix que tothom és igual davant la llei
Insisteix en la idea que tothom és igual davant la llei
Insisteix en que tothom és igual davant la llei
Ho atribueix al fet que estava cansat
Ho atribueix al cansament
Ho atribueix a que estava cansat

 

Més informació: GIEC (26.4.1).

Neutralització: el "que" àton

Alternança o canvi de preposicions davant d'infinitiu

Preposicions

Continguts: 47321
ésAdir