Continguts: 47542

Alternança o canvi de preposicions davant d'infinitiu

1. En registres formals, davant d'infinitiu optem per canviar les preposicions en i amb per a o de (o per, en algun cas) o recorrem a construccions alternatives. En registres informals podem mantenir aquestes preposicions.

Quadre orientatiu per nivell de formalitat: manual d'ús del llibre d'estil.

Formal

 

Informal

a / de [+ infinitiu] en / amb [+ infinitiu] 
Insisteixen a venir Insisteixen en venir
L'amenacen d'expulsar-lo
L'amenacen amb l'expulsió 
L'amenacen amb expulsar-lo
S'interessen a comprar el pis
S'interessen per comprar el pis 
S'interessen en comprar el pis

 

2. En les expressions tenir relació amb i tenir a veure amb, mantenim amb en tots els registres.

Això té relació amb ser bona persona

3. En les expressions tenir-ne prou i haver-n'hi prou, el canvi de preposició pot implicar un canvi de significat.

Ja en tenia prou, amb cobrar el sou que cobrava (= Ja li estava bé)
Ja en tenia prou, de cobrar el sou que cobrava (= Ja n'estava fart)

Més informació: GIEC (26.5.2).

en / al [+ infinitiu]

Elisió o caiguda de preposicions davant "que"

Preposicions

Continguts: 47542
ésAdir