Continguts: 47321

en / al [+ infinitiu]

1. Optem per fer servir indistintament en [+ infinitiu] i al [+ infinitiu] en tots els registres, tant amb valors temporals com causals.

2. Recorrem també a altres expressions equivalents amb quan i perquè.En tots els registres

 

en / al [+ infinitiu]
Temporal
En acabar la conferència, el president va sortir de la sala
A l'acabar la conferència, el president va sortir de la sala
Quan va acabar la conferència, el president va sortir de la sala
Causal
El tribunal ha condemnat l'acusat en considerar-lo culpable
El tribunal ha condemnat l'acusat al considerar-lo culpable
El tribunal ha condemnat l'acusat perquè l'ha considerat culpable

 

Més informació: GIEC (29.2.5a i 31.4.2.1f).

Alternança o canvi de preposicions davant d'infinitiu

Preposicions

Usos de l'infinitiu 

Continguts: 47321
ésAdir