Continguts: 47156

provar

Aplicat a menjars i begudes, diem tastar. Si parlem de roba, emprovar.

Provar pot significar "sotmetre algú o alguna cosa a certes experiències per apreciar-ne el valor" (El pilot prova el cotxe), "intentar, mirar de" (Ha provat de parlar amb ell, però no se n'ha sortit), "demostrar, constatar, confirmar, comprovar" (Provar la culpabilitat de l'acusat) o "fer profit" (El sopar no li ha provat gaire), entre altres accepcions.

Traduccions de l'anglès

Continguts: 47156
ésAdir