Continguts: 47018

to prove

Es pot traduir per provar, però no oblidem demostrar, confirmar, comprovar, verificar, etc., segons el context.

Termes judicials: solucions adoptades i falsos amics

Continguts: 47018
ésAdir