Continguts: 47167

Noms de publicacions periòdiques

Aquests criteris s'han d'entendre com a orientacions generals que convé aplicar tenint en compte les especificitats de cada cas.

1. Escrivim amb majúscula inicial cadascuna de les paraules significatives de la denominació de publicacions periòdiques (diaris, setmanaris, revistes, etc.). Exemples: El Punt Avui, El Temps, Serra d'Or.

Tenint en compte que aquestes majúscules ja delimiten els títols, com a norma general als nostres mitjans prescindim d'escriure amb marca tipogràfica (entre cometes o en cursiva) els noms de les publicacions periòdiques, tant si són en suport paper com digital:

Ara
ABC
Berria

Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Cavall Fort
Cinco Días

Corriere della Sera
Crónica Global
Der Spiegel
Diari d'Andorra
Diari de Balears
Diari de Girona
Diari de Tarragona
Diari La Veu
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
Economía Digital
El 9 Nou
El Confidencial
El Español
El Món
El País
El Periódico de Catalunya
El Punt Avui
El Temps

Els Marges
Enderrock
France Football
Jornalet
L'Avenç
La Marea
La República
La Vanguardia
L'Econòmic
L'Esportiu
Le Monde
Nació Digital
Naiz
Nature

Núvol
OK Diario
Principal
Público

Racó Català
Regió 7
Revista Castells
Sàpiens
Science
Segre
Serra d'Or

The Wall Street Journal
VilaWeb

2. Noms amb el domini

Hi ha noms que diem amb l'extensió del domini (.cat, .com, .es, .net, etc.), perquè és la denominació habitual (ElDiario.es) o perquè ens interessa destacar-ne el suport digital (Regió7.cat).

Com a norma general, per unificar criteris i evitar vacil·lacions optem per escriure'ls sense espais i amb les majúscules i els accents corresponents (tret que ens hi vulguem referir com a adreces web):

Ara.cat
El9Nou.cat
ElDiario.es
ElPaís.com
ElPeriódico.cat
ElPlural.com
ElPuntAvui.cat
ElTemps.cat
LaMarea.com
LeMonde.fr
Regió7.cat
RevistaCastells.cat

3. Noms singulars

Reproduïm les singularitats gràfiques de les denominacions que funcionen com a marques, sempre que la mateixa empresa sigui coherent i presenti una forma única. Exemple: e-Notícies

4. Noms amb article inicial

Com a norma general, en textos escrits mantenim l'article amb majúscula, sense fer la contracció amb la preposició precedent. Exemple: Una entrevista a El 9 Nou / Una entrevista d'El 9 Nou.

En textos orals són habituals aquestes contraccions, com també fer servir l'article català en casos com Li han fet una entrevista al New York Times (al costat de Li han fet una entrevista a The New York Times).

Adreces de webs i noms d'internet

Marca tipogràfica

Continguts: 47167
ésAdir