Continguts: 47368

traqueostomia

Operació que consisteix a obrir la tràquea a través del coll per facilitar la respiració del pacient.

Continguts: 47368
ésAdir