Continguts: 47487

Fonètica: essa sorda i essa sonora

1. Distingim essa sonora / essa sorda: casa / caçaels avis / els savis.

2. Pronunciem amb essa sonora:

2.1. "s" entre vocals

2.2. "z" en qualsevol posició

2.3. "tz"

3. Pronunciem amb essa sorda:

3.1.  "s" inicial o darrere consonant

3.2.  "ss" entre vocals

3.3.  "c" davant "e/i"

3.4.  "ç" davant "a/o/u"

3.5.  "sc" davant "e/i"

4. Distingim:

4.1. sorda + sonora

4.2. sonora + sorda

5. Casos especials:

5.1. Prefixos i compostos

5.2. Sigles amb "c"

5.3. Enllaços sonors

5.4. Pronúncia papissota

5.5. -dins-, -fons-, trans-

5.6. -press-, -gress-, -miss-

Fonètica

Continguts: 47487
ésAdir