Continguts: 47487

Títols d'obres

1. Amb marca tipogràfica

1.1. Com a norma general escrivim entre cometes o en cursiva qualsevol títol d'obra (amb les excepcions del punt 2): llibres, pintures, escultures, obres teatrals, pel·lícules, discos, cançons, himnes, etc.                    

"À la recherche du temps perdu"
"Mirall trencat" 
"A peu per la Terra Alta"
"Cien años de soledad"
"Noia a la finestra" 
"El gran masturbador"
"Guernica"
"Pinta del vent" 
"La dona del paraigua"
"L'auca del senyor Esteve"
"L'home que va matar Liberty Valance"
"Based on a true story"
"Parler à mon père"
"L'estaca"
"Els segadors"
"Marxa reial" 

1.2. Generalment només escrivim amb majúscula els noms propis que puguin aparèixer en el títol.

Algunes excepcions, consolidades per l'ús: "La Internacional", "La Marsellesa", "La Passió", "Els Pastorets".

1.3. També escrivim amb marca tipogràfica els títols dels apartats d'una obra (capítols d'un llibre, cançons d'un disc, etc.).

2. Sense marca tipogràfica

2.1. Alguns casos d'obres musicals

2.2. Obres arquitectòniques: el Ponte Vecchio.

2.3. Noms de textos sagrats, credos teològics, sagrades escriptures i similars (l'Alcorà, la Bíblia, la Torà, el Talmud, el Llibre dels Morts) i les parts d'aquests llibres.

2.4. Els noms dels personatges que apareixen en una obra.

Distingim "Cyrano de Bergerac" (amb marca tipogràfica, per referir-nos al títol de l'obra) de Cyrano de Bergerac (sense marca tipogràfica, per referir-nos al personatge).

2.5. Quan citem títols i n'indiquem al costat la traducció, escrivim sense marca tipogràfica l'equivalent que apareix entre parèntesis:

"Hawmps" (A pèl de camell)
"A pèl de camell" (Hawmps)

Traducció de títols d'obres plàstiques i arquitectòniques

Denominacions d'obres d'art pel nom de l'autor

Títols de blogs

Marca tipogràfica

Majúscules i minúscules

Continguts: 47487
ésAdir