Continguts: 47541

Noms científics

1. D'acord amb les regles taxonòmiques internacionals, escrivim els noms científics amb marca tipogràfica (entre cometes o en cursiva), amb la inicial de la primera paraula amb majúscula i sense article al davant.

"Cupressus sempervirens"
"Escherichia coli"
"Luscina megarhynchos"
"Varroa jacobsoni"
"Xylella fastidiosa"

2. Els llegim d'acord amb el model de pronunciació clàssica del llatí.

3. La primera vegada que citem un nom científic, el reproduïm de manera completa. En segones referències podem abreujar la primera paraula i agafar-ne només la lletra inicial. En qualsevol cas, hi mantenim la marca tipogràfica. Exemple: "E. coli".

4. També escrivim amb marca tipogràfica els noms d'espècies, com "Homo sapiens", "Homo habilis", "Homo erectus" o "Homo antecessor".

Continguts: 47541
ésAdir