Continguts: 47507

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6468 elements
#Nom Apartat
2501 estisoresús general Lèxic: entrades
2502 estocús general Lèxic: entrades
2503 estolaús general Lèxic: entrades
2504 estorús general Lèxic: entrades
2505 estoraús general Lèxic: entrades
2506 *estorbarno admissible Lèxic: entrades
2507 estovallesús general Lèxic: entrades
2508 estradaús general Lèxic: entrades
2509 estrateg | estrategaús general Lèxic: entrades
2510 estratosfèric | estratosfèricaús general Lèxic: entrades
2511 estrebadaús general Lèxic: entrades
2512 estrellaús general Lèxic: entrades
2513 estrèsús general Lèxic: entrades
2514 estressantús general Lèxic: entrades
2515 estressarús general Lèxic: entrades
2516 estrímerús general Lèxic: entrades
2517 estrímingús general Lèxic: entrades
2518 estriparús general Lèxic: entrades
2519 estripar les cartesús general Lèxic: entrades
2520 estripat | estripadaús general Lèxic: entrades
2521 estupidesaús general Lèxic: entrades
2522 esvorancús general Lèxic: entrades
2523 etnicismeús general Lèxic: entrades
2524 etnicistaús general Lèxic: entrades
2525 etnicitatús general Lèxic: entrades
2526 euríborús general Lèxic: entrades
2527 euroús general Lèxic: entrades
2528 eurobòús general Lèxic: entrades
2529 euroescèptic | euroescèpticaús general Lèxic: entrades
2530 euroescepticismeús general Lèxic: entrades
2531 euroordreús general Lèxic: entrades
2532 euroregióús general Lèxic: entrades
2533 eurovinyetaús general Lèxic: entrades
2534 eurovisiu | eurovisivaús general Lèxic: entrades
2535 eurozonaús general Lèxic: entrades
2536 euskaldunús general Lèxic: entrades
2537 euskaldunitzacióús general Lèxic: entrades
2538 euskaldunitzarús general Lèxic: entrades
2539 euskeraús general Lèxic: entrades
2540 *evaluableno admissible Lèxic: entrades
2541 *evaluacióno admissible Lèxic: entrades
2542 *evaluarno admissible Lèxic: entrades
2543 evangelistaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
2544 evidènciaús general Lèxic: entrades
2545 evolucionar favorablementús abusiu Lèxic: entrades
2546 ex-ús general Lèxic: entrades
2547 ex aequoús general Lèxic: entrades
2548 ex cathedraús general Lèxic: entrades
2549 ex-pres | ex-presaús general Lèxic: entrades
2550 ex professoús general Lèxic: entrades
2551 excarceracióús general Lèxic: entrades
2552 excarcerarús general Lèxic: entrades
2553 *excomulgarno admissible Lèxic: entrades
2554 excomunicarús general Lèxic: entrades
2555 exemplarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
2556 exemplaritzantús general Lèxic: entrades
2557 exemplificador | exemplificadoraús general Lèxic: entrades
2558 exèquiesús general Lèxic: entrades
2559 exfoliantús general Lèxic: entrades
2560 *exhorbitantno admissible Lèxic: entrades
2561 *exhuberànciano admissible Lèxic: entrades
2562 *exhuberantno admissible Lèxic: entrades
2563 *exhultacióno admissible Lèxic: entrades
2564 *exhultantno admissible Lèxic: entrades
2565 *exhultarno admissible Lèxic: entrades
2566 *exilarno admissible Lèxic: entrades
2567 *exilat | *exiladano admissible Lèxic: entrades
2568 existirús abusiu Lèxic: entrades
2569 exitós | exitosaús general Lèxic: entrades
2570 exlibrisús general Lèxic: entrades
2571 exoplanetaús general Lèxic: entrades
2572 expatús general Lèxic: entrades
2573 explosionarús general Lèxic: entrades
2574 *expolino admissible Lèxic: entrades
2575 *expoliarno admissible Lèxic: entrades
2576 exprésús general Lèxic: entrades
2577 èxtasiús general Lèxic: entrades
2578 *extendreno admissible Lèxic: entrades
2579 externalitzacióús general Lèxic: entrades
2580 externalitzarús general Lèxic: entrades
2581 extorsionador | extorsionadoraús general Lèxic: entrades
2582 extorsionarús general Lèxic: entrades
2583 extraús general Lèxic: entrades
2584 *extrabismeno admissible Lèxic: entrades
2585 extracomunitari | extracomunitàriaús general Lèxic: entrades
2586 extractivistaús general Lèxic: entrades
2587 *extradiccióno admissible Lèxic: entrades
2588 extradicióús general Lèxic: entrades
2589 extradirús general Lèxic: entrades
2590 *extraditacióno admissible Lèxic: entrades
2591 *extraditarno admissible Lèxic: entrades
2592 *extraditat | *extraditadano admissible Lèxic: entrades
2593 extraescolarús general Lèxic: entrades
2594 extraïbleús general Lèxic: entrades
2595 *extranger | *extrangerano admissible Lèxic: entrades
2596 *extrangeriano admissible Lèxic: entrades
2597 *extrangulacióno admissible Lèxic: entrades
2598 *extrangulador | *extranguladorano admissible Lèxic: entrades
2599 *extrangularno admissible Lèxic: entrades
2600 *extrany | *extranyano admissible Lèxic: entrades

6468 elements

Continguts: 47507
ésAdir