Continguts: 47541

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6473 elements
#Nom Apartat
2201 en boca deús general Lèxic: entrades
2202 en breuús abusiu Lèxic: entrades
2203 en bromaús general Lèxic: entrades
2204 *en busca deno admissible Lèxic: entrades
2205 en cadenaús general Lèxic: entrades
2206 en calentús general Lèxic: entrades
2207 en cartellús general Lèxic: entrades
2208 en comparació aús general Lèxic: entrades
2209 *en comptagotesno admissible Lèxic: entrades
2210 en consciènciaús general Lèxic: entrades
2211 en contra (de)ús general Lèxic: entrades
2212 en contradireccióús general Lèxic: entrades
2213 en desbandadaús general Lèxic: entrades
2214 *en el benentès queno admissible Lèxic: entrades
2215 en el decurs deús abusiu Lèxic: entrades
2216 en el marc deús abusiu Lèxic: entrades
2217 *en el seu sa judicino admissible Lèxic: entrades
2218 en el si deús abusiu Lèxic: entrades
2219 en entreditús general Lèxic: entrades
2220 en escacús general Lèxic: entrades
2221 en excésús general Lèxic: entrades
2222 en granús general Lèxic: entrades
2223 en honorús general Lèxic: entrades
2224 en l'actualitatús general Lèxic: entrades
2225 en l'aire / enlaire / a l'aireús general Lèxic: entrades
2226 en líniaús general Lèxic: entrades
2227 en màús general Lèxic: entrades
2228 *en motiu deno admissible Lèxic: entrades
2229 en obertús general Lèxic: entrades
2230 en ocasionsús general Lèxic: entrades
2231 en paral·lelús general Lèxic: entrades
2232 en petit comitèús general Lèxic: entrades
2233 en peuús general Lèxic: entrades
2234 en peu d'igualtatús general Lèxic: entrades
2235 en peu de guerraús general Lèxic: entrades
2236 en plaús informal Lèxic: entrades
2237 en pleús general Lèxic: entrades
2238 en pròpia portaús general Lèxic: entrades
2239 *en quant ano admissible Lèxic: entrades
2240 en ratxaús general Lèxic: entrades
2241 en referència aús general Lèxic: entrades
2242 en relació aús general Lèxic: entrades
2243 *en sèriono admissible Lèxic: entrades
2244 en síntesiús general Lèxic: entrades
2245 en solitariús general Lèxic: entrades
2246 en tant queús general Lèxic: entrades
2247 en temps realús general Lèxic: entrades
2248 en tot momentús general Lèxic: entrades
2249 en trombaús general Lèxic: entrades
2250 en un altre ordre de cosesús abusiu Lèxic: entrades
2251 en vies deús general Lèxic: entrades
2252 en vista deús general Lèxic: entrades
2253 *enarbolarno admissible Lèxic: entrades
2254 encabatús informal Lèxic: entrades
2255 encalçarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
2256 *encandilarno admissible Lèxic: entrades
2257 encantarús general Lèxic: entrades
2258 encapsularús general Lèxic: entrades
2259 encaputxat | encaputxadaús general Lèxic: entrades
2260 encartelladaús general Lèxic: entrades
2261 encartellarús general Lèxic: entrades
2262 *encasillarno admissible Lèxic: entrades
2263 encendreús general Lèxic: entrades
2264 encensús general Lèxic: entrades
2265 *encertar a [+ infinitiu]no admissible Lèxic: entrades
2266 enciameraús general Lèxic: entrades
2267 encierroús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
2268 encintaús general Lèxic: entrades
2269 *enclauno admissible Lèxic: entrades
2270 encomanarús general Lèxic: entrades
2271 encomanda de gestióús general Lèxic: entrades
2272 encontreús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
2273 *encorsetarno admissible Lèxic: entrades
2274 encotillamentús general Lèxic: entrades
2275 encotillarús general Lèxic: entrades
2276 encriptarús general Lèxic: entrades
2277 enculadaús informal Lèxic: entrades
2278 encularús informal Lèxic: entrades
2279 *endarrerano admissible Lèxic: entrades
2280 endollús informal Lèxic: entrades
2281 endollarús generalús informal Lèxic: entrades
2282 *endur-se el gat a l'aiguano admissible Lèxic: entrades
2283 energia renovableús general Lèxic: entrades
2284 energívor | energívoraús general Lèxic: entrades
2285 enervantús general Lèxic: entrades
2286 enervarús general Lèxic: entrades
2287 *enfermetatno admissible Lèxic: entrades
2288 enfilar-se per les paretsús general Lèxic: entrades
2289 *enfocno admissible Lèxic: entrades
2290 enfotre'sús informal Lèxic: entrades
2291 engaltadaús general Lèxic: entrades
2292 enganxar-seús general Lèxic: entrades
2293 *enganxinano admissible Lèxic: entrades
2294 engegarús general Lèxic: entrades
2295 engominarús general Lèxic: entrades
2296 enguanyús general Lèxic: entrades
2297 enigmistaús general Lèxic: entrades
2298 enjardinarús general Lèxic: entrades
2299 enllaunarús general Lèxic: entrades
2300 enllocús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades

6473 elements

Continguts: 47541
ésAdir