Continguts: 47368

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6436 elements
#Nom Apartat
1501 concertinoús general Lèxic: entrades
1502 concerto grossoús general Lèxic: entrades
1503 conclauús general Lèxic: entrades
1504 conclaveús general Lèxic: entrades
1505 *concluirno admissible Lèxic: entrades
1506 *concordànciano admissible Lèxic: entrades
1507 concorregut | concorregudaús general Lèxic: entrades
1508 *concretitzarno admissible Lèxic: entrades
1509 *concurrirno admissible Lèxic: entrades
1510 concursalús general Lèxic: entrades
1511 condóús general Lèxic: entrades
1512 condolús general Lèxic: entrades
1513 *condolènciano admissible Lèxic: entrades
1514 condoneriaús general Lèxic: entrades
1515 conductismeús general Lèxic: entrades
1516 conductistaús general Lèxic: entrades
1517 conductualús general Lèxic: entrades
1518 conèixerús abusiu Lèxic: entrades
1519 conèixer com a / perús general Lèxic: entrades
1520 confegirús general Lèxic: entrades
1521 confetiús general Lèxic: entrades
1522 confinamentús general Lèxic: entrades
1523 confinarús general Lèxic: entrades
1524 conformarús general Lèxic: entrades
1525 confús | confusaús general Lèxic: entrades
1526 congènereús general Lèxic: entrades
1527 *congoleny | *congolenyano admissible Lèxic: entrades
1528 *cònjugueno admissible Lèxic: entrades
1529 conreableús general Lèxic: entrades
1530 *consabut | *consabudano admissible Lèxic: entrades
1531 consegüentmentús general Lèxic: entrades
1532 *conseguirno admissible Lèxic: entrades
1533 conseqüentmentús general Lèxic: entrades
1534 conservacionistaús general Lèxic: entrades
1535 consortús general Lèxic: entrades
1536 conspiranoiaús general Lèxic: entrades
1537 conspiranoic | conspiranoicaús general Lèxic: entrades
1538 conspiratiu | conspirativaús general Lèxic: entrades
1539 conspiratori | conspiratòriaús general Lèxic: entrades
1540 constipatús general Lèxic: entrades
1541 *constrenyirno admissible Lèxic: entrades
1542 constructeús general Lèxic: entrades
1543 consultaús general Lèxic: entrades
1544 contacontesús general Lèxic: entrades
1545 contacteús general Lèxic: entrades
1546 contactlessús general Lèxic: entrades
1547 contemplarús general Lèxic: entrades
1548 contenidorús general Lèxic: entrades
1549 *contertuli | *contertúliano admissible Lèxic: entrades
1550 *contexteno admissible Lèxic: entrades
1551 continuús general Lèxic: entrades
1552 contorsionar-seús general Lèxic: entrades
1553 contra direccióús general Lèxic: entrades
1554 contra naturaús general Lèxic: entrades
1555 contra rellotgeús general Lèxic: entrades
1556 contrabaixistaús general Lèxic: entrades
1557 *contracolpejarno admissible Lèxic: entrades
1558 contracopús general Lèxic: entrades
1559 *contracopejarno admissible Lèxic: entrades
1560 contrarellotgeús general Lèxic: entrades
1561 contrarellotgistaús general Lèxic: entrades
1562 *contrario sensuno admissible Lèxic: entrades
1563 contrasenyaús general Lèxic: entrades
1564 *contrassenyano admissible Lèxic: entrades
1565 *contratistano admissible Lèxic: entrades
1566 contravenirús general Lèxic: entrades
1567 convencimentús general Lèxic: entrades
1568 convençut | convençudaús general Lèxic: entrades
1569 convenirús general Lèxic: entrades
1570 conversacionalús general Lèxic: entrades
1571 conversorús general Lèxic: entrades
1572 *convexeno admissible Lèxic: entrades
1573 convocantús general Lèxic: entrades
1574 *convoino admissible Lèxic: entrades
1575 convulsionarús general Lèxic: entrades
1576 conyacús general Lèxic: entrades
1577 cookieús general Lèxic: entrades
1578 coolús general Lèxic: entrades
1579 cooperantús general Lèxic: entrades
1580 cop d'aproximacióús general Lèxic: entrades
1581 coparentalitatús general Lèxic: entrades
1582 còpiaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
1583 coplaús general Lèxic: entrades
1584 copte | coptaús general Lèxic: entrades
1585 copyrightús general Lèxic: entrades
1586 coquetús general Lèxic: entrades
1587 coquetóús informal Lèxic: entrades
1588 coralús general Lèxic: entrades
1589 corbatíús general Lèxic: entrades
1590 cordó sanitariús general Lèxic: entrades
1591 coreografiarús general Lèxic: entrades
1592 corfbolús general Lèxic: entrades
1593 coronavirusús general Lèxic: entrades
1594 corpore insepultoús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
1595 corralitoús general Lèxic: entrades
1596 correbouús general Lèxic: entrades
1597 *correder | *correderano admissible Lèxic: entrades
1598 corredorús general Lèxic: entrades
1599 corredor de la mortús general Lèxic: entrades
1600 corredor humanitariús general Lèxic: entrades

6436 elements

Continguts: 47368
ésAdir