Continguts: 47351

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6429 elements
#Nom Apartat
3601 liraús general Lèxic: entrades
3602 lísingús general Lèxic: entrades
3603 listèriaús general Lèxic: entrades
3604 listeriosiús general Lèxic: entrades
3605 litasús general Lèxic: entrades
3606 literaturitzacióús general Lèxic: entrades
3607 literaturitzarús general Lèxic: entrades
3608 lithamús general Lèxic: entrades
3609 litigiositatús general Lèxic: entrades
3610 litòfonús general Lèxic: entrades
3611 litronaús informal Lèxic: entrades
3612 llachià | llachianaús general Lèxic: entrades
3613 lladellaús general Lèxic: entrades
3614 llagarús general Lèxic: entrades
3615 llagostí cafèús general Lèxic: entrades
3616 llagrimalús general Lèxic: entrades
3617 llamborda de memòriaús general Lèxic: entrades
3618 llampecús general Lèxic: entrades
3619 *llançaderano admissible Lèxic: entrades
3620 llantaús general Lèxic: entrades
3621 llarús abusiu Lèxic: entrades
3622 llatí | llatinaús general Lèxic: entrades
3623 llauner | llauneraús general Lèxic: entrades
3624 llebreús general Lèxic: entrades
3625 llegir la cartilla (a algú)ús general Lèxic: entrades
3626 llegit | llegidaús general Lèxic: entrades
3627 llegítimaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
3628 llei òmnibusús general Lèxic: entrades
3629 llei seca Lèxic: entrades
3630 *lleidetà | *lleidetanano admissible Lèxic: entrades
3631 llengua de signesús general Lèxic: entrades
3632 lleparús informal Lèxic: entrades
3633 lleter | lleteraús general Lèxic: entrades
3634 llevador | llevadoraús general Lèxic: entrades
3635 lliberalús informal Lèxic: entrades
3636 lliberticidaús general Lèxic: entrades
3637 llibre blancús general Lèxic: entrades
3638 llibre electrònicús general Lèxic: entrades
3639 lligacuesús general Lèxic: entrades
3640 lliguerús general Lèxic: entrades
3641 llimarús general Lèxic: entrades
3642 llimbsús general Lèxic: entrades
3643 llista cremalleraús general Lèxic: entrades
3644 *llistíno admissible Lèxic: entrades
3645 llit niuús general Lèxic: entrades
3646 lliurarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
3647 llop solitari | lloba solitàriaús general Lèxic: entrades
3648 lluçanès | lluçanesaús general Lèxic: entrades
3649 lluentóús general Lèxic: entrades
3650 llum de gasús general Lèxic: entrades
3651 llum verdaús general Lèxic: entrades
3652 lobbismeús general Lèxic: entrades
3653 lobbistaús general Lèxic: entrades
3654 lobbyús general Lèxic: entrades
3655 locautús general Lèxic: entrades
3656 locutarús general Lèxic: entrades
3657 loftús general Lèxic: entrades
3658 logoús general Lèxic: entrades
3659 logotiparús general Lèxic: entrades
3660 logotipat | logotipadaús general Lèxic: entrades
3661 *lograrno admissible Lèxic: entrades
3662 long-sellerús general Lèxic: entrades
3663 longeu | longevaús general Lèxic: entrades
3664 longevitatús general Lèxic: entrades
3665 lookús general Lèxic: entrades
3666 lord camarlencús general Lèxic: entrades
3667 loserús informal Lèxic: entrades
3668 lotús general Lèxic: entrades
3669 loter | loteraús general Lèxic: entrades
3670 low-costús general Lèxic: entrades
3671 lugeús general Lèxic: entrades
3672 lumpenús general Lèxic: entrades
3673 lunchús general Lèxic: entrades
3674 lutierús general Lèxic: entrades
3675 m'agradaús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
3676 ús general Lèxic: entrades
3677 mà duraús general Lèxic: entrades
3678 mà negraús general Lèxic: entrades
3679 macaróús general Lèxic: entrades
3680 macarraús informal Lèxic: entrades
3681 maccarthismeús general Lèxic: entrades
3682 maccarthistaús general Lèxic: entrades
3683 macro-ús general Lèxic: entrades
3684 macroconcertús general Lèxic: entrades
3685 màcronús general Lèxic: entrades
3686 madrassaús general Lèxic: entrades
3687 madridistaús general Lèxic: entrades
3688 madriditisús general Lèxic: entrades
3689 madrigalús general Lèxic: entrades
3690 maduratiu | madurativaús general Lèxic: entrades
3691 màfiaús general Lèxic: entrades
3692 magazínús general Lèxic: entrades
3693 magdalenaús general Lèxic: entrades
3694 maglia rosaús general Lèxic: entrades
3695 magnicidiús general Lèxic: entrades
3696 magníficatús general Lèxic: entrades
3697 magnitud sísmicaús general Lèxic: entrades
3698 magreigús general Lèxic: entrades
3699 maharajàús general Lèxic: entrades
3700 maharaníús general Lèxic: entrades

6429 elements

Continguts: 47351
ésAdir