Continguts: 47368

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6436 elements
#Nom Apartat
4101 narratologiaús general Lèxic: entrades
4102 nassaritaús general Lèxic: entrades
4103 nastiquer | nastiqueraús general Lèxic: entrades
4104 nat | nataús general Lèxic: entrades
4105 natillesús general Lèxic: entrades
4106 navegació a velaús general Lèxic: entrades
4107 navegadorús general Lèxic: entrades
4108 navegarús general Lèxic: entrades
4109 *navier | *navierano admissible Lèxic: entrades
4110 neandertalús general Lèxic: entrades
4111 necròpolisús general Lèxic: entrades
4112 necroturismeús general Lèxic: entrades
4113 negacionismeús general Lèxic: entrades
4114 negacionistaús general Lèxic: entrades
4115 negatiu | negativaús general Lèxic: entrades
4116 negre sobre blancús general Lèxic: entrades
4117 nen cucutús general Lèxic: entrades
4118 nènetús general Lèxic: entrades
4119 neobancús general Lèxic: entrades
4120 neocaledonià | neocaledonianaús general Lèxic: entrades
4121 neoconús general Lèxic: entrades
4122 neòfil | neòfilaús general Lèxic: entrades
4123 neofíliaús general Lèxic: entrades
4124 neoplàsiaús general Lèxic: entrades
4125 neozelandès | neozelandesa ús general Lèxic: entrades
4126 nepalèsús general Lèxic: entrades
4127 *nepalíno admissible Lèxic: entrades
4128 nepotismeús general Lèxic: entrades
4129 nerazzurro | nerazzurraús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
4130 netús general Lèxic: entrades
4131 netejavidresús general Lèxic: entrades
4132 neurociènciaús general Lèxic: entrades
4133 neurotransmissorús general Lèxic: entrades
4134 new-ageús general Lèxic: entrades
4135 new lookús general Lèxic: entrades
4136 new-waveús general Lèxic: entrades
4137 newtonús general Lèxic: entrades
4138 ni-niús general Lèxic: entrades
4139 ni queús general Lèxic: entrades
4140 nicabús general Lèxic: entrades
4141 niçard | niçardaús general Lèxic: entrades
4142 nietzscheà | nietzscheanaús general Lèxic: entrades
4143 nigerí | nigerinaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
4144 nigerià | nigerianaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
4145 night clubús general Lèxic: entrades
4146 ninjaús general Lèxic: entrades
4147 nínxol de mercatús general Lèxic: entrades
4148 nipó | niponaús general Lèxic: entrades
4149 niponismeús general Lèxic: entrades
4150 niponistaús general Lèxic: entrades
4151 niponòleg | niponòlogaús general Lèxic: entrades
4152 niponologiaús general Lèxic: entrades
4153 niquiús general Lèxic: entrades
4154 nitazèús general Lèxic: entrades
4155 no / no-ús general Lèxic: entrades
4156 no-binari | no-binàriaús general Lèxic: entrades
4157 no haver-ne de fer resús general Lèxic: entrades
4158 *no hi ha de quèno admissible Lèxic: entrades
4159 *no hi ha de què preocupar-seno admissible Lèxic: entrades
4160 no hi ha dretús general Lèxic: entrades
4161 no hi van més apostesús general Lèxic: entrades
4162 no menjar-se un torratús informal Lèxic: entrades
4163 no nomésús general Lèxic: entrades
4164 no obstantús general Lèxic: entrades
4165 no res / no-resús general Lèxic: entrades
4166 *no ser de rebutno admissible Lèxic: entrades
4167 no ser procedentús general Lèxic: entrades
4168 no-showús general Lèxic: entrades
4169 no tenir per quèús general Lèxic: entrades
4170 *no tenir volta de fullano admissible Lèxic: entrades
4171 no treu queús general Lèxic: entrades
4172 nodrissaús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
4173 noguerenc | noguerencaús general Lèxic: entrades
4174 noliús general Lèxic: entrades
4175 nomaús general Lèxic: entrades
4176 nombre / númeroús general Lèxic: entrades
4177 nomenarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
4178 només (de) [+ infinitiu]ús general Lèxic: entrades
4179 només fa que [+ infinitiu]ús general Lèxic: entrades
4180 només faltariaús general Lèxic: entrades
4181 només queús general Lèxic: entrades
4182 nominacióús general Lèxic: entrades
4183 nominarús general Lèxic: entrades
4184 nomofòbiaús general Lèxic: entrades
4185 non-stopús general Lèxic: entrades
4186 noquejarús general Lèxic: entrades
4187 nord-africà | nord-africanaús general Lèxic: entrades
4188 nord-americà | nord-americanaús general Lèxic: entrades
4189 nord-català | nord-catalanaús general Lèxic: entrades
4190 nord-coreà | nord-coreanaús general Lèxic: entrades
4191 nòrdicús general Lèxic: entrades
4192 nòriaús general Lèxic: entrades
4193 nosocomialús general Lèxic: entrades
4194 nota de tallús general Lèxic: entrades
4195 nou-ric | nou-ricaús general Lèxic: entrades
4196 nou | novaús abusiu Lèxic: entrades
4197 nouvelle cuisineús general Lèxic: entrades
4198 novaiorquès | novaiorquesaús general Lèxic: entrades
4199 *novaiorquí | *novaiorquinano admissible Lèxic: entrades
4200 novamentús abusiu Lèxic: entrades

6436 elements

Continguts: 47368
ésAdir