Continguts: 47368

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6436 elements
#Nom Apartat
4901 quadrimotorús general Lèxic: entrades
4902 *quadriplicarno admissible Lèxic: entrades
4903 quadroús general Lèxic: entrades
4904 quàdruple dobleús general Lèxic: entrades
4905 quadruplicarús general Lèxic: entrades
4906 qualificarús general Lèxic: entrades
4907 quallarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
4908 *quan abans millorno admissible Lèxic: entrades
4909 *quant abans millorno admissible Lèxic: entrades
4910 *quant fa ano admissible Lèxic: entrades
4911 *quant més / *quant menysno admissible Lèxic: entrades
4912 quantiós | quantiosaús general Lèxic: entrades
4913 *quarentena no admissible Lèxic: entrades
4914 quarterús general Lèxic: entrades
4915 quarterbackús general Lèxic: entrades
4916 quartetús general Lèxic: entrades
4917 quartetaús general Lèxic: entrades
4918 quartfinalistaús general Lèxic: entrades
4919 quartoús informal Lèxic: entrades
4920 quasiús abusiu Lèxic: entrades
4921 *quasibéno admissible Lèxic: entrades
4922 *quatribarrat | *quatribarradano admissible Lèxic: entrades
4923 *quatriennalno admissible Lèxic: entrades
4924 *quatriennino admissible Lèxic: entrades
4925 *quatrigemin | *quatrigèminano admissible Lèxic: entrades
4926 *quatrimestralno admissible Lèxic: entrades
4927 *quatrimestreno admissible Lèxic: entrades
4928 *quatrimotorno admissible Lèxic: entrades
4929 *quatriplicarno admissible Lèxic: entrades
4930 *què més donano admissible Lèxic: entrades
4931 què talús informal Lèxic: entrades
4932 què va!ús informal Lèxic: entrades
4933 quedadaús general Lèxic: entrades
4934 quedarús general Lèxic: entrades
4935 quedar-se (amb algú)ús informal Lèxic: entrades
4936 queerús general Lèxic: entrades
4937 quefirús general Lèxic: entrades
4938 queimadaús general Lèxic: entrades
4939 quelcomús abusiu Lèxic: entrades
4940 quepisús general Lèxic: entrades
4941 quètxupús general Lèxic: entrades
4942 quibutsús general Lèxic: entrades
4943 quicheús general Lèxic: entrades
4944 quicoús general Lèxic: entrades
4945 quidús general Lèxic: entrades
4946 quid pro quoús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
4947 quilòmetre verticalús general Lèxic: entrades
4948 quilòmetre zeroús general Lèxic: entrades
4949 químioús general Lèxic: entrades
4950 quimonoús general Lèxic: entrades
4951 quinielaús general Lèxic: entrades
4952 quinoaús general Lèxic: entrades
4953 quinquiús informal Lèxic: entrades
4954 quintoús general Lèxic: entrades
4955 quintonús general Lèxic: entrades
4956 quioscús general Lèxic: entrades
4957 quipàús general Lèxic: entrades
4958 quiròfanús general Lèxic: entrades
4959 quirúrgic | quirúrgicaús general Lèxic: entrades
4960 *quitano admissible Lèxic: entrades
4961 quitançaús general Lèxic: entrades
4962 quítxuaús general Lèxic: entrades
4963 *quotidianeïtatno admissible Lèxic: entrades
4964 rabdomiosarcomaús general Lèxic: entrades
4965 rabí | rabinaús general Lèxic: entrades
4966 rabiarús general Lèxic: entrades
4967 rabonaús general Lèxic: entrades
4968 racletús general Lèxic: entrades
4969 ràcordús general Lèxic: entrades
4970 radarús general Lèxic: entrades
4971 radar autònomús general Lèxic: entrades
4972 radar de tramús general Lèxic: entrades
4973 radiofonistaús general Lèxic: entrades
4974 radiofórmulaús general Fonètica i ortografia
4975 radiografiaús general Lèxic: entrades
4976 radioteatreús general Lèxic: entrades
4977 ràftingús general Lèxic: entrades
4978 ragoûtús general Lèxic: entrades
4979 rai (música)ús general Lèxic: entrades
4980 raidús general Lèxic: entrades
4981 raisús general Lèxic: entrades
4982 rajàús general Lèxic: entrades
4983 rakhineús general Lèxic: entrades
4984 ralentíús general Lèxic: entrades
4985 *ralentimentno admissible Lèxic: entrades
4986 *ralentirno admissible Lèxic: entrades
4987 *ralentitzacióno admissible Lèxic: entrades
4988 *ralentitzarno admissible Lèxic: entrades
4989 ral·liús general Lèxic: entrades
4990 ral·licròsús general Lèxic: entrades
4991 ramadàús general Lèxic: entrades
4992 ramblejarús general Lèxic: entrades
4993 randús general Lèxic: entrades
4994 raníús general Lèxic: entrades
4995 rànquingús general Lèxic: entrades
4996 rapús general Lèxic: entrades
4997 rapanuiús general Lèxic: entrades
4998 rapejarús general Lèxic: entrades
4999 ràpelús general Lèxic: entrades
5000 raper | raperaús general Lèxic: entrades

6436 elements

Continguts: 47368
ésAdir