Continguts: 46950

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6375 elements
#Nom Apartat
4801 prova de focús general Lèxic: entrades
4802 provarús abusiu Lèxic: entrades
4803 providènciaús general Lèxic: entrades
4804 provisionarús general Lèxic: entrades
4805 proxinès | proxinesaús general Lèxic: entrades
4806 prozínús general Lèxic: entrades
4807 psicoblocús general Lèxic: entrades
4808 psicodèliaús general Lèxic: entrades
4809 psicodèlic | psicodèlicaús general Lèxic: entrades
4810 pubús general Lèxic: entrades
4811 pubàlgiaús general Lèxic: entrades
4812 publicistaús general Lèxic: entrades
4813 publicitarús general Lèxic: entrades
4814 púdingús general Lèxic: entrades
4815 *pudor ano admissible Lèxic: entrades
4816 pufús general Lèxic: entrades
4817 pujada de generús general Lèxic: entrades
4818 pujar-li (a algú) la mosca al nasús general Lèxic: entrades
4819 *pujar-se per les paretsno admissible Lèxic: entrades
4820 *pulveritzarno admissible Lèxic: entrades
4821 pul·lòverús general Lèxic: entrades
4822 pul·lularús general Lèxic: entrades
4823 punchús general Lèxic: entrades
4824 punkús general Lèxic: entrades
4825 punt de serveiús general Lèxic: entrades
4826 punt finalús general Lèxic: entrades
4827 punt lilaús general Lèxic: entrades
4828 punt verdús general Lèxic: entrades
4829 puntaús general Lèxic: entrades
4830 punta de llançaús general Lèxic: entrades
4831 punta (teixit)ús general Lèxic: entrades
4832 puntcomús general Lèxic: entrades
4833 punter | punteraús general Lèxic: entrades
4834 punxarús general Lèxic: entrades
4835 *pupurrino admissible Lèxic: entrades
4836 pur i durús general Lèxic: entrades
4837 puroús general Lèxic: entrades
4838 purpuratús general Lèxic: entrades
4839 púrriaús general Lèxic: entrades
4840 putadaús informal Lèxic: entrades
4841 putejarús informal Lèxic: entrades
4842 puteriaús informal Lèxic: entrades
4843 puticlubús informal Lèxic: entrades
4844 putinismeús general Lèxic: entrades
4845 putinistaús general Lèxic: entrades
4846 puto | putaús informal Lèxic: entrades
4847 puttús general Lèxic: entrades
4848 puzleús general Lèxic: entrades
4849 *qataríno admissible Lèxic: entrades
4850 qatarià | qatarianaús general Lèxic: entrades
4851 quadús general Lèxic: entrades
4852 quadriatlóús general Lèxic: entrades
4853 quadribarrat | quadribarradaús general Lèxic: entrades
4854 quadriennalús general Lèxic: entrades
4855 quadrienniús general Lèxic: entrades
4856 quadrigemin | quadrigèminaús general Lèxic: entrades
4857 quadrimestralús general Lèxic: entrades
4858 quadrimestreús general Lèxic: entrades
4859 quadrimotorús general Lèxic: entrades
4860 *quadriplicarno admissible Lèxic: entrades
4861 quadroús general Lèxic: entrades
4862 quàdruple dobleús general Lèxic: entrades
4863 quadruplicarús general Lèxic: entrades
4864 qualificarús general Lèxic: entrades
4865 quallarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
4866 *quan abans millorno admissible Lèxic: entrades
4867 *quant abans millorno admissible Lèxic: entrades
4868 *quant fa ano admissible Lèxic: entrades
4869 *quant més / *quant menysno admissible Lèxic: entrades
4870 quantiós | quantiosaús general Lèxic: entrades
4871 *quarentena no admissible Lèxic: entrades
4872 quarterús general Lèxic: entrades
4873 quarterbackús general Lèxic: entrades
4874 quartetús general Lèxic: entrades
4875 quartetaús general Lèxic: entrades
4876 quartfinalistaús general Lèxic: entrades
4877 quartoús informal Lèxic: entrades
4878 quasiús abusiu Lèxic: entrades
4879 *quasibéno admissible Lèxic: entrades
4880 *quatribarrat | *quatribarradano admissible Lèxic: entrades
4881 *quatriennalno admissible Lèxic: entrades
4882 *quatriennino admissible Lèxic: entrades
4883 *quatrigemin | *quatrigèminano admissible Lèxic: entrades
4884 *quatrimestralno admissible Lèxic: entrades
4885 *quatrimestreno admissible Lèxic: entrades
4886 *quatrimotorno admissible Lèxic: entrades
4887 *quatriplicarno admissible Lèxic: entrades
4888 *què més donano admissible Lèxic: entrades
4889 què talús informal Lèxic: entrades
4890 què va!ús informal Lèxic: entrades
4891 quedadaús general Lèxic: entrades
4892 quedarús general Lèxic: entrades
4893 quedar-se (amb algú)ús informal Lèxic: entrades
4894 queerús general Lèxic: entrades
4895 quefirús general Lèxic: entrades
4896 queimadaús general Lèxic: entrades
4897 quelcomús abusiu Lèxic: entrades
4898 quepisús general Lèxic: entrades
4899 quètxupús general Lèxic: entrades
4900 quibutsús general Lèxic: entrades

6375 elements

Continguts: 46950
ésAdir