Continguts: 47167

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6406 elements
#Nom Apartat
5001 reality showús general Lèxic: entrades
5002 realitzarús abusiu Lèxic: entrades
5003 realpolitikús general Lèxic: entrades
5004 *reanudarno admissible Lèxic: entrades
5005 *reavivarno admissible Lèxic: entrades
5006 rebel·lar-seús general Lèxic: entrades
5007 reblochonús general Lèxic: entrades
5008 rebotejador | rebotejadoraús general Lèxic: entrades
5009 rebotejarús general Lèxic: entrades
5010 rebrotús general Lèxic: entrades
5011 rebufús general Lèxic: entrades
5012 rebus sic stantibusús generalcometes o cursiva Lèxic: entrades
5013 recús general Lèxic: entrades
5014 recader | recaderaús informal Lèxic: entrades
5015 *recadono admissible Lèxic: entrades
5016 recapacitarús general Lèxic: entrades
5017 recaptatori | recaptatòriaús general Lèxic: entrades
5018 *recaudarno admissible Lèxic: entrades
5019 recentús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
5020 *recent nascutno admissible Lèxic: entrades
5021 recésús general Lèxic: entrades
5022 reciclableús general Lèxic: entrades
5023 recolzarús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
5024 reconegut | reconegudaús general Lèxic: entrades
5025 reconeixibleús general Lèxic: entrades
5026 recopilatori | recopilatòriaús general Lèxic: entrades
5027 recordarús abusiu Lèxic: entrades
5028 recórrerús general Lèxic: entrades
5029 recurribleús general Lèxic: entrades
5030 redactatús general Lèxic: entrades
5031 *redadano admissible Lèxic: entrades
5032 redimensionarús general Lèxic: entrades
5033 redobleús general Lèxic: entrades
5034 reduccionistaús general Lèxic: entrades
5035 reduflacióús general Lèxic: entrades
5036 reelús general Lèxic: entrades
5037 reelaborarús general Lèxic: entrades
5038 *reemprendreno admissible Lèxic: entrades
5039 *reestablirno admissible Lèxic: entrades
5040 referendari | referendàriaús general Lèxic: entrades
5041 *reflectantno admissible Lèxic: entrades
5042 *reflexarno admissible Lèxic: entrades
5043 reflotarús general Lèxic: entrades
5044 refregitús general Lèxic: entrades
5045 refrendarús general Lèxic: entrades
5046 refugi climàticús general Lèxic: entrades
5047 regatús general Lèxic: entrades
5048 regateraús informal Lèxic: entrades
5049 reggaeús general Lèxic: entrades
5050 reggaeton ús general Lèxic: entrades
5051 registrarús abusiu Lèxic: entrades
5052 registreús abusiu Lèxic: entrades
5053 regurgitarús general Lèxic: entrades
5054 reialús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
5055 reialesaús general Lèxic: entrades
5056 *reinsertarno admissible Lèxic: entrades
5057 relocalitzacióús general Lèxic: entrades
5058 remakeús general Lèxic: entrades
5059 *remanentno admissible Lèxic: entrades
5060 remdesivirús general Lèxic: entrades
5061 *remontarno admissible Lèxic: entrades
5062 remuntadaús general Lèxic: entrades
5063 remuntarús general Lèxic: entrades
5064 renda mínima d'insercióús general Lèxic: entrades
5065 renderitzacióús general Lèxic: entrades
5066 renderitzarús general Lèxic: entrades
5067 renovar (algú)ús general Lèxic: entrades
5068 *rentabilitatno admissible Lèxic: entrades
5069 rentableús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
5070 rentat a la pedraús general Lèxic: entrades
5071 rentavaixellaús general Lèxic: entrades
5072 rèntingús general Lèxic: entrades
5073 rentréeús general Lèxic: entrades
5074 repatriamentús general Lèxic: entrades
5075 *repentinamentno admissible Lèxic: entrades
5076 repercutirús general Lèxic: entrades
5077 repòquerús general Lèxic: entrades
5078 reporterismeús general Lèxic: entrades
5079 reposabraçosús general Lèxic: entrades
5080 repositoriús general Lèxic: entrades
5081 repostarús general Lèxic: entrades
5082 repostatgeús general Lèxic: entrades
5083 *reposteriano admissible Lèxic: entrades
5084 represaliarús general Lèxic: entrades
5085 represaliat | represaliadaús general Lèxic: entrades
5086 repristinacióús general Lèxic: entrades
5087 repristinarús general Lèxic: entrades
5088 repuntús general Lèxic: entrades
5089 repuntarús general Lèxic: entrades
5090 reputacionalús general Lèxic: entrades
5091 reputat | reputadaús general Lèxic: entrades
5092 rèquiemús general Lèxic: entrades
5093 *rerano admissible Lèxic: entrades
5094 res / reús general Lèxic: entrades
5095 rescatarús general Lèxic: entrades
5096 rescatistaús general Lèxic: entrades
5097 resetús general Lèxic: entrades
5098 *resilènciano admissible Lèxic: entrades
5099 *resilentno admissible Lèxic: entrades
5100 resiliènciaús general Lèxic: entrades

6406 elements

Continguts: 47167
ésAdir