Continguts: 47541

Lèxic: entrades

L'ésAdir no és un diccionari. Per tant, no pretén recollir totes les paraules del català, amb totes les accepcions o significats possibles.

Sempre amb l'última edició del "Diccionari de la llengua catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) com a punt de referència, en aquest apartat només registrem aquells termes que comprovem que generen dubtes d'ús als nostres mitjans de comunicació i només en recollim les accepcions conflictives.

Per a informacions complementàries (definicions exhaustives de cada paraula, per exemple), remetem als diccionaris i recursos en línia de l'apartat Enllaços externs.

Què signifiquen les icones?: Lèxic: orientacions d'ús.

Lèxic

6473 elements
#Nom Apartat
301 *algun que altreno admissible Lèxic: entrades
302 alhoraús general Lèxic: entrades
303 alhora queús general Lèxic: entrades
304 aliat | aliadaús general Lèxic: entrades
305 àlienús general Lèxic: entrades
306 alimentari | alimentàriaús general Lèxic: entrades
307 *alimentici | *alimentíciano admissible Lèxic: entrades
308 *aliniacióno admissible Lèxic: entrades
309 *aliniarno admissible Lèxic: entrades
310 *alivino admissible Lèxic: entrades
311 *aliviarno admissible Lèxic: entrades
312 allegrettoús general Lèxic: entrades
313 allegroús general Lèxic: entrades
314 alley-oopús general Lèxic: entrades
315 alliberat | alliberadaús general Lèxic: entrades
316 allioliús general Lèxic: entrades
317 allunarús general Lèxic: entrades
318 allunatgeús general Lèxic: entrades
319 alma materús general Lèxic: entrades
320 almerienc | almeriencaús general Lèxic: entrades
321 *alquitràno admissible Lèxic: entrades
322 *alquitranarno admissible Lèxic: entrades
323 altús general Lèxic: entrades
324 alta marús general Lèxic: entrades
325 altellús general Lèxic: entrades
326 alter egoús general Lèxic: entrades
327 *alternànciano admissible Lèxic: entrades
328 *alterneno admissible Lèxic: entrades
329 *altillono admissible Lèxic: entrades
330 alto el focús general Lèxic: entrades
331 altres [+ numeral]ús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
332 al·locucióús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
333 *ama de casano admissible Lèxic: entrades
334 *amagar ambno admissible Lèxic: entrades
335 *amanyarno admissible Lèxic: entrades
336 *amanyono admissible Lèxic: entrades
337 *amarreno admissible Lèxic: entrades
338 amassarús general Lèxic: entrades
339 amateurús general Lèxic: entrades
340 amateurismeús general Lèxic: entrades
341 amazic | amazigaús general Lèxic: entrades
342 amazonaús general Lèxic: entrades
343 amb càrrec aús general Lèxic: entrades
344 amb comptagotesús general Lèxic: entrades
345 amb compte / en compteús general Lèxic: entrades
346 amb el pas canviatús general Lèxic: entrades
347 amb freqüènciaús abusiu Lèxic: entrades
348 *amb la que està caientno admissible Lèxic: entrades
349 amb motiu deús general Lèxic: entrades
350 amb vista aús general Lèxic: entrades
351 *àmbarno admissible Lèxic: entrades
352 ambientalistaús general Lèxic: entrades
353 ambreús general Lèxic: entrades
354 amenorreaús general Lèxic: entrades
355 americà | americanaús general Lèxic: entrades
356 *ametralladorano admissible Lèxic: entrades
357 *ametrallarno admissible Lèxic: entrades
358 amharaús general Lèxic: entrades
359 amigableús general Lèxic: entrades
360 amiguismeús general Lèxic: entrades
361 amigurumiús general Lèxic: entrades
362 *amilanarno admissible Lèxic: entrades
363 *aminorarno admissible Lèxic: entrades
364 amiraús general Lèxic: entrades
365 amishús general Lèxic: entrades
366 amnèsiaús general Lèxic: entrades
367 àmnioús informal Lèxic: entrades
368 amniocentesiús general Morfologia
369 amonalús general Lèxic: entrades
370 *amortiguadorno admissible Lèxic: entrades
371 *amortiguarno admissible Lèxic: entrades
372 amosalús general Lèxic: entrades
373 *ampararno admissible Lèxic: entrades
374 ampereús general Lèxic: entrades
375 anades i vingudesús general Lèxic: entrades
376 anar a [+ infinitiu] Sintaxi
377 anar a càrrecús general Lèxic: entrades
378 anar a menysús general Lèxic: entrades
379 anar a mésús general Lèxic: entrades
380 anar a millorús general Lèxic: entrades
381 anar a pitjorús general Lèxic: entrades
382 anar a rodaús general Lèxic: entrades
383 anar deús general Lèxic: entrades
384 anar de / anar sobreús general Lèxic: entrades
385 anar de bòlitús general Lèxic: entrades
386 anar de compresús general Lèxic: entrades
387 anar de culús informal Lèxic: entrades
388 anar de mal en pitjorús general Lèxic: entrades
389 anar de rebaixesús general Lèxic: entrades
390 anar de tapesús general Lèxic: entrades
391 *anar liatno admissible Lèxic: entrades
392 anar per llargús general Lèxic: entrades
393 anar per lliureús general Lèxic: entrades
394 anar per terraús general Lèxic: entrades
395 anar-se'n a l'aiguaús general Lèxic: entrades
396 *(anar/venir) a perno admissible Lèxic: entrades
397 anarcoús informal Lèxic: entrades
398 *anatemitzarno admissible Lèxic: entrades
399 ancestreús general Lèxic: entrades
400 *anclarno admissible Lèxic: entrades

6473 elements

Continguts: 47541
ésAdir