Continguts: 47321

Resultats de la cerca

233 elements coincidents

Coincidències en el títol de les fitxes
Coincidències en el cos de les fitxes
#Nom Apartat
2 a banda deús general Lèxic: entrades
3 a base deús general Lèxic: entrades
4 a bastamentús general Lèxic: entrades
5 a costa deús general Lèxic: entrades
6 a falta deús general Lèxic: entrades
7 a jutjar perús general Lèxic: entrades
8 a la queús informal Lèxic: entrades
9 a la ratlla deús general Lèxic: entrades
10 a menys queús general Lèxic: entrades
11 a mitjans deús general Lèxic: entrades
12 a nivell deús abusiu Lèxic: entrades
13 a part deús general Lèxic: entrades
14 *a per totesno admissible Lèxic: entrades
15 a proposta deús general Lèxic: entrades
16 a tall d'exempleús general Lèxic: entrades
17 abstenir-seús general Lèxic: entrades
18 acabar [+ gerundi]ús general Lèxic: entrades
19 acabar per [+ infinitiu]ús general Lèxic: entrades
20 Accentuació dels compostos: norma general Fonètica
21 acudir-seús general Lèxic: entrades
22 adequar Fonètica i ortografia
23 Adjectius acabats en "-ant", "-ent" Morfologia
24 adonar-seús general Lèxic: entrades
25 Adverbis acabats en "-ment" Sintaxi
26 afectar Sintaxi
27 afegirús general Lèxic: entrades
28 agafar-li (a algú) perús general Lèxic: entrades
29 agradarús general Lèxic: entrades
30 així doncsús general Lèxic: entrades
31 al respecteús general Lèxic: entrades
32 alcaldableús general Lèxic: entrades
33 Alternança o canvi de preposicions davant d'infinitiu Sintaxi
34 altre | altra Fonètica i ortografia
35 altres [+ numeral]ús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
36 altres / d'altres Sintaxi
37 amb / en [+ mitjà de transport] Sintaxi
38 amb càrrec aús general Lèxic: entrades
39 amb comptagotesús general Lèxic: entrades
40 amb compte / en compteús general Lèxic: entrades
41 amb motiu deús general Lèxic: entrades
42 amb/en majúscula/minúscula Sintaxi
43 anar a [+ infinitiu]ús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
44 anar per terraús general Lèxic: entrades
45 *(anar/venir) a perno admissible Lèxic: entrades
46 aprofitarús general Lèxic: entrades
47 armanyacús general Lèxic: entrades
48 "-b", "-d" i "-g" finals als enllaços Fonètica
49 bastant | bastantaús general Lèxic: entrades
50 bevent / beguent, moveu / mogueu, poder / poguer Morfologia
51 Bibliografia Doblatge
52 brieús general Lèxic: entrades
53 camembertús general Lèxic: entrades
54 camí deús general Lèxic: entrades
55 Canvis d'ordre en els elements de la frase Sintaxi
56 cap / cap a Sintaxi
57 cap / gens Sintaxi
58 chiantiús general Lèxic: entrades
59 clau Morfologia
60 com / com a Sintaxi
61 *com més/menys... possibleno admissible Lèxic: entrades
62 com per / com perquè Sintaxi
63 com que Sintaxi
64 Concordança de l'adjectiu Sintaxi
65 Concordança del participi Sintaxi
66 Concordança entre subjecte i verb Sintaxi
67 Condicional de distanciament, hipòtesi o atenuació Sintaxi
68 conèixerús abusiu Lèxic: entrades
69 confiar Sintaxi
70 constipatús general Lèxic: entrades
71 contestar Sintaxi
72 Criteris d'apostrofació Sintaxi
73 Cumbre Vieja Topònims del món
74 "d'aquí (a)" i construccions relacionades Sintaxi
75 d'aquí queús general Lèxic: entrades
76 d'ara endavantús general Lèxic: entrades
77 Datiu animat i datiu inanimat: "li" / "hi" Sintaxi
78 de cara aús general Lèxic: entrades
79 degut aús general Lèxic: entrades
80 DEIEC Diccionaris monolingües
81 Denominacions d'obres d'art pel nom de l'autor Majúscules i minúscules
82 des de... fins a Sintaxi
83 després de / després que Sintaxi
84 diferentús general Lèxic: entrades
85 Divisió del dia: matinada, matí, migdia, tarda, vespre, nit Referències temporals
86 Do you think...? / creu (vostè) que...? Calcs de l'anglès: fraseologia
87 donar / ferús correcte / ús incorrecte Lèxic: entrades
88 donar-li (a algú) perús general Lèxic: entrades
89 donat queús general Lèxic: entrades
90 dos | dues Sintaxi
91 el més aviat possibleús general Lèxic: entrades
92 Elisió o caiguda de preposicions davant "que" Sintaxi
93 en / al [+ infinitiu] Sintaxi
94 en contra (de)ús general Lèxic: entrades
95 en cursiva / en negreta / en rodona Sintaxi
96 en mans (d'algú)ús general Lèxic: entrades
97 en referència aús general Lèxic: entrades
98 encantarús general Lèxic: entrades
99 enrecordar-seús informal Lèxic: entrades
100 enriure'sús informal Lèxic: entrades


Continguts: 47321
ésAdir